🚩คณะผู้บริหาร บริษัท เอสแอล อินดัสทรี จำกัด และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU)

🚩คณะผู้บริหาร บริษัท เอสแอล อินดัสทรี จำกัด และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU)

🚩คณะผู้บริหาร บริษัท เอสแอล อินดัสทรี จำกัด และ คณะเทคโ…

🚩คณะครูอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยทักษิณศึกษาดูงานที่ Changthong Academy☕️😍

🚩คณะครูอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยทักษิณศึกษาดูงานที่ Changthong Academy☕️😍

🚩คณะครูอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยทักษิณศึกษาดูงา…