กิจกรรม งานมหกรรมสร้างอาชีพจังหวัดสงขลา

กิจกรรม งานมหกรรมสร้างอาชีพจังหวัดสงขลา

งานมหกรรมสร้างอาชีพจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลั…