เครื่องทําน้ําแข็งเกล็ดหิมะ
2 โถ

รายละเอียดเครื่อง

● แรงดันไฟฟ้า : 220V/50Hz
● กำลังไฟ : 800W
● ความจุ : 12 ลิตร x 2 โถ
● อุณหภูมิ : -2°C ~ -3°C
● ขนาดเครื่อง : 430 x 510 x 770 mm
● Compressor Brand : Embraco จากประเทศบราซิล
● มอเตอร์ตัวหมุนตามโถบรรจุ : สามารถแยกเปิดปิดความเย็นแต่ละช่องได้
● เวลาทำความเย็น : 30-40 นาที โดยความเย็นจะขึ้นอยู่กับน้ำที่ใส่ ปริมาณที่ใส่ และอากาศ

เครื่องทําน้ําแข็งเกล็ดหิมะ
3 โถ

รายละเอียดเครื่อง

● แรงดันไฟฟ้า : 220V/50Hz
● กำลังไฟ : 1000W
● ความจุ : 12 ลิตร x 3 โถ
● อุณหภูมิ : -2°C ~ -3°C
● ขนาดเครื่อง : 610 x 510 x 770 mm
● Compressor Brand : Embraco จากประเทศบราซิล
● มอเตอร์ตัวหมุนตามโถบรรจุ : สามารถแยกเปิดปิดความเย็นแต่ละช่องได้
● เวลาทำความเย็น : 30-40 นาที โดยความเย็นจะขึ้นอยู่กับน้ำที่ใส่ ปริมาณที่ใส่ และอากาศ