นโยบายการคืนผลิตภัณฑ์

นโยบายการคืนผลิตภัณฑ์

 • 1. ลูกค้าสามารถคืนผลิตภัณฑ์ให้กับ CHANGTHONG ได้ในสภาพเดิม การแพ็คผลิตภัณฑ์คืน ต้องเหมือนกับทีได้รับผลิตภัณฑ์ โดยห่อกันกระแทกเพื่อให้สินค้ากลับมาถึงในสภาพเดิม และ บรรจุภัณฑ์ / กล่องไปรษณีย์ ต้องไม่ถูกเปิด แกะ ฉีก หรือมีร่องรอยการใช้งานของผลิตภัณฑ์ (หากผลิตภัณฑ์เกิดความชำรุด หรือเสียหาย จะไม่สามารถคืนได้)
 • 2. ผลิตภัณฑ์จะต้องถูกส่งคืนภายใน 14 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับจากวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์จาก CHANGTHONG โดยส่งผลิตภัณฑ์กลับมาทางช่องทางที่มีหมายเลขพัสดุติดตามได้
 • 3. ระบุที่อยู่จัดส่งคืนมาที่ บริษัท เอสแอล อินดัสทรี จำกัด
  เลขที่ 1034 หมู่1 ถ.ชัยชนะสงคราม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  โทรศัพท์ : 074-800628 พร้อมระบุหน้ากล่องว่า “สินค้าคืน”
 • 4. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัท
 • 5. ต้องส่งหมายเลขพัสดุทาง facebook https://www.facebook.com/chachangthong พร้อมระบุชื่อ, ช่องทางการสั่งซื้อ, สาเหตุการคืนผลิตภัณฑ์ และระบุเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ระบุหัวข้อทาง Facebook 

     คืนสินค้า ช่องทางการสั่งซื้อ…….
     ข้อความภายในอีเมล
     ขอคืนสินค้าคะเนื่องจาก………………………
     เลขติดตามพัสดุ EF000000000TH
     เบอร์ติดต่อ 0800000000

CHANGTHONG  ไม่รับคืนในกรณีต่อไปนี้:

 • 1. ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ซื้อจากช่องทางการจัดจำหน่ายของทางบริษัท
 • 2. ผลิตภัณฑ์มีร่องรอยการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว (รายละเอียดเพิ่มเติมตรวจสอบที่สาเหตุการคืนผลิตภัณฑ์ )

Scroll to Top